Yöneticilik Eğitimi

Yöneticilik Eğitimi

Yöneticilik becerilerini geliştirmek ve iş alışkanlıkları kazanmak isteyen, şirket içi iletişimde başarılı olma amacında olan, iş ve işleyişlerinin yürütülmesini hızlandırmayı düşünenlerin kaçırmaması gereken Yöneticilik Eğitimi; eğitim kurumlarında yöneticilik yapanlara, firmaların kurucularına ve müdürlerine özel olarak hazırlanan bir eğitim programıdır.

Başarılı Ekiplerin Sırrı Başarılı Bir Yönetici!

Başarılı bir ekip oluşturmayı, yüksek iş performansına sahip olmayı, hızlı problem çözmeyi, yönetim stratejileri oluşturmayı, etkili iletişimin püf noktalarını, çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurmayı, sevilen ve benimsenen bir yönetici olmanın yollarını öğretmek amacında olan Yöneticilik Kursu’nu kaçırmayın!

Yöneticilik Eğitimi Programı

Başarılı bir yönetici olmanın yollarını öğreneceğiniz Yöneticilik Kursu başlıkları:

Kimler Katılmalı?

 • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları,
 • Patronlar, Şirket Ortakları, kendisini geliştirmek isteyenler,
 • Yönetici olmak isteyenler,
 • Yöneticilikte uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,
 • Yöneticiliği profesyonel olarak yapmak isteyenler,
 • Yönetim alanında daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,
 • Verimliliği ve etkinliği artırmak isteyen yöneticiler,
 • Yönetim konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar.

Yöneticilik Eğitim Programı

 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Lider ve Yönetici Tanımları
 • Bahçevan İlkesi
 • Liderin Özellikleri
 • Lider ve Yöneticilik Karşılaştırması
 • Türk Kültüründe Lider Kimdir?
 • Türk Kültüründe Liderin Özellikleri
 • Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
 • Türkiye’de Liderlik Tarzları
 • İyi Lider- Kötü Lider
 • Liderin Bilinç Düzeyi
 • Beşinci Düzey Liderlik ve Karizma
 • Liderlik Çarkı Uygulaması
 • Örgütsel Çatışma tanımı
 • Çatışma Fırsat mı Tehlike mi?
 • Bölüm içi ve Bölümler arası Çatışma nedenleri
 • İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli ve Açık Çatışma
 • Çatışma Yönetimi stratejileri
  • Ödün verme
  • Baskı Kurma
  • Kaçınma
  • İşbirliği ve Uzlaşma
 • Çatışma Yönetimi Uygulamaları
 • Yüksek Performanslı Takım özellikleri
 • Yüksek Performanslı takımlarda liderler
 • Farklılıkları yönetebilme
 • İfade edilmeyen duyguların Takım performansına etkisi
 • Takımlarda Güven ve İşbirliği
 • Değerler/Sonuç İlişkisi
 • Toplam Fayda Bilinci ve Yönetimi
 • Toplam Fayda için başarı algısı
 • Personel Temini
 • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
 • Adayların Araştırılıp Bulunması
 • Adaylar
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  • Özgeçmişe Dayanan Yapı
  • Kritik Olaylara Dayanan Yapı
  • Ölçütlere Dayanan Yapı
  • Alternatif Tarzlar
 • Dinleme Becerisi
 • Mülakat uygulamaları
 • X , Y ve Z Kuşakları
 • Çalışanları elde tutma stratejileri
 • Zaman Nedir?
 • Zamanın Önemi
 • Zaman Yönetimi
 • Pareto Analizi
 • Zamanı Etkin Kullanmanın Avantajları
 • Zamanın Etkin Kullanımını Etkileyen Faktörler
 • Zaman Tuzakları
 • Zamanı İyi kullanma Klavuzu
 • Zaman Yönetim Matriksi
 • Yöneticiler açısından Zaman Matriksi
 • Önceliklerin Belirlenebilmesi
 • Kendi Zaman Anlayışımızı Geliştirmek
 • Zamanı Etkin Kullanmak İçin Teknikler
 • Zamanı İyi Değerlendirmenin Olumlu Etkileri
 • Stresin tanımı
 • Stresi Oluşturan Faktörler
 • Stresin Etkileri
 • Stresi Nasıl Yönetiriz?
 • Stres İle Başa Çıkma Yolları
 • A Tipi Kişilik- B Tipi Kişilik
 • Geleceği Canlandırma Uygulaması
 • Duygusal Zekanın Tanımı
 • Bilişsel Zeka ve Duygusal Zeka Arasındaki Fark
 • Duyguların Ö zellikleri
 • Duygusal Zekanın Boyutları
 • Kendini tanımak
 • Çevreyi hissetmek
 • Değişimi yakalamak
 • İç dengeyi kurmak
 • Olumlu enerjiyi yaymak
 • Çalışanın duygusal zekası
 • Liderlik ve Duygusal Zeka
 • Duygusal Zekayı geliştirmek
 • İçimizdeki Leonardo
 • Uygulama: Değişime Uyum
 • Değişim Nedir?
 • Değişim Türleri
 • Bireysel ve Kurumsal Değişim
 • Değişim Yönetimi
 • Değişim Süreci
 • Kotter’in 8 Adımda Değişim Modeli
 • Değişime Direnç ve Tepkiler Nedenleri
 • Değişimde Liderin Rolü
 • Değişime Direnç ve Tepkilerin Yönetilmesi
 • Değişim Hikayeleri
 • İletişim ve Stratejik İletişim
 • Duygusal ve Sosyal Zeka
 • Sosyal ve Kurumsal Hayatta İletişim ve Zekanın Yeri
 • İlişkiler
 • İletişimin ve İlişkilerin “Networking”e Evrimi
 • Kişinin Sosyal ve İş Hayatında “Network”lerinin Yeri, Önemi ve Etkisi
 • “Network” ve Sosyallik Nerede Bütünleşir Nerede Ayrılır?
 • “Network” Kurma ve Değerini Koruma
 • Hayatta İlişki ve “Network”lere Yatırım
 • Kişisel Markamıza Yatırım ve Çekim Gücü Yaratma
 • Gelişen Teknolojilerin ve Sosyal Medyanın “Networking” Üzerindeki Etkisi
 • Amaç ve Hedef Doğrultusunda “Network” Çeşitleme, Adapte Etme ve Ondan Değer Yaratma.
 • Toplantılara Kavramsal Yaklaşım
  • İletişim Aracı Olarak Toplantılar
  • Toplantı İhtiyacının Belirlenmesi
  • Toplantıların Amaçları
  • Toplantının Planlanması
  • Toplantıların Özellikleri
  • Toplantı Süreci Toplantı Denetimi
 • Verimli Bir Toplantının İlkeleri –  Toplantı Türleri
  • Örgüt içi toplantılar
  • Örgütler arası toplantılar
  • İşlevlerine Göre Toplantı Türleri
  • Ekip Toplantısı ve Performans Değerlendirmesi
  • Danışmanlık ve Müşteri Toplantıları
 • Toplantı Yönetimi
  • Toplantı Süreci ve Aşamaları
  • Toplantı Kuralları
  • Toplantı Gündeminin Hazırlanması
  • Gündemin İçeriği
  • Toplantıya Katılacakların Belirlenmesi
  • Toplantı Yerini Belirlemek
  • Toplantı yöneticisinin liderlik rolü
 • Toplantılarda Zaman Yönetimi
  • Etkin Şekilde Zamanın Yönetilmesi
  • Zaman Önceliklerini Tanımlama
 • Toplantı Katılımcılarının Değerlendirilmesi Uygulaması
 • Toplantılarda Etkin Sunuş Ve Özellikler
  • Etkili Sunuşun Özellikleri
  • Etkili Sunuşun Bileşenleri
  • Sunuş İçeriğinin ve Görsellerin Düzenlenmesi
  • Etkin Sunuş Becerileri Uygulaması Çalışması
 • Vak’a Çalışmaları Ve Değerlendirme Uygulamaları
 • Yaratıcılık Kavramı ve Yaratıcı Düşünce
  • Yaratıcılık nedir ve ne değildir?
  • Yaratıcılığı engelleyen kişilik özellikleri
  • Yaratıcı bireyi tanıma: yaratıcı kişilerin özellikleri
 • Yaratıcı Potansiyeli Ortaya Koyma ve Bilişsel Karmaşıklık Analizi
  • Çizgi tasarımı testi uygulaması
   • Değerlendirme/Paylaşım
  • Basit düşünce örnekleri
 • Düşünce Türleri ve Yaratıcılık
  • Yakınsak ve Iraksak Düşünme
  • Problem çözme
  • Soyut ve somut düşünce
  • Mantıksal ve matematiksel düşünce
  • Kavramlar, boyutlar, dönüşümler, çıkarımlar
  • Düşünsel işlemler: Büyütme, küçültme, ekleme, çıkarma, birleştirme, çevirme
  • SCAMPER düşünce yolu
  • Sinektik ve analoji
  • Simülasyon
 • Görsel Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Tetikleme Çalışmaları
  • Sanatsal ve sürrealist bakış açısı
  • René Magritte’in çalışmalarının yaratıcı ve eleştirel bakış açısıyla incelenmesi (Gösterim)
  • Salvador Dali örneğinin incelenmesi (Gösterim)
  • M.C. Escher (Gösterim)
  • Fraktallar (Gösterim)
  • Flugtag (Gösterim)
  • Guiseppe Archimboldo (Gösterim)
  • Erwin Wurm ve One Minute Sculptures (Gösterim)
  • Smallworld Contest (Gösterim)
 • Bedensel Yaratıcılık ve Kendinden Yararlanarak Zihin Çalıştırma
  • Hareketler ve yaratıcı hareketler
  • Bedensel yaratıcılık egzersizi (Uygulama)
  • Quidam (Gösteri)
  • M. Flatley (Gösteri)
 • 21.Yüzyıl İnovasyon Kültürü
  • Yaratıcı potansiyeli inovatif değerlendirmek
  • İnovatif organizasyon bileşenleri (uygulama-paylaşım)
  • Yaratıcı network yazılım örneği
  • Takeuchi-Nonaka: Knowledge Creating Company ve getirdiği değişiklikler
  • Toyota’yı öldürmek (Toyota inovasyon kültürü)
  • Örnek Yaratıcılık-İnovasyon Döngüsü (Kore’de uygulanmış yaratıcı Network çalışması)
 • Geometri ile Zihin Tetikleme
  • Leonardo Da Vinci, Albrecht Dürer, René Magritte ve geometriden esinlenme şekilleri
  • Bazı özgün mimari yapıların incelenmesi
  • Modern sanat müzeleri
 • Klasik Problem Çözme Uygulamaları
  • Yaratıcı problem çözme süreci
  • Beyin Fırtınası
  • PUKO döngüsü
  • Kök neden analizi
  • Ishikawa (Balık Kılçığı) Diyagramları
  • Problem çözümüne yönelik önerileri eleme sistemleri
  • Yaratıcı problem çözme uygulaması
 • Saçmalama ve Bilerek Saçmalama
  • Saçma düşünce nedir?
  • Bilerek saçmalama alıştırması (Uygulama)
 • Tasarım ve Ürün Ortaya Koyma Aşaması
  • Örnek Obje tasarlama ve uygulaması
  • Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Uygulaması ile tasarıma yönelik bir çalışma
  • Yaratıcı tasarımların özellikleri
 • TRIZ (Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch)
  • Genrich Altshuller ve problem sınıflaması
  • Çelişki parametreleri
  • Yaratıcı işin bilimsel yapısı
  • Karar matrisi uygulaması
 • Beyin ve Yaratıcılık
  • Beyin başatlığı profili nedir?
  • Beyin başatlığı modelinin insan düşünmesine etkisi
  • A, B, C ve D beyin çeyrekliklerinin özellikleri ve yaratıcı etkinlik türleri
  • Erkek ve kadın iletişimine beyin çeyrekliklerinin etkisi
  • Kendi yaratıcı düşünce profilini belirleme
  • Kolay olandan zor olana doğru yaratıcı düşünce geliştirilmesi

Danışmanlık İçin Fiyat Bilgisi ve Teklif Al

Özel kurs ve okul açma danışmanlığı, kurumsal eğitimler ve koçluk hizmetlerimiz hakkında fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.