Özel Öğrenci Yurtları Açma İşlemleri

Özel Öğrenci Yurtları Açma İşlemleri

Yurt binasında aranacak şartların sağlanması, istenecek belgelerin temin edilmesi, öğrenci işlemleri, barınma ve personel görevleri dahil özel öğrenci yurtları açılırken yapılması gereken her şeyi sizler için yapıyoruz. Zorlu ve emek isteyen bu süreçte, yurt binalarınızın istenen standartlara getirilmesini, yerleşim planı oluşturulmasını, yurt binasında olması gereken araç gereçleri, yatakhane ve yemekhane dahil tüm binanın planlanmasını size özel danışmanlık hizmetlerimiz dahilinde uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz.

Özel Öğretim Danışmanlık

 • Kurum açılış işlemleri
 • Kapatma, devir, nakil ve kurucu değişikliği
 • Binanın uygun olup olmadığının tespiti
 • Binanın uygun hale getirilmesi için yapılacak iyileştirme, tadilat ve onarım planlaması
 • Kat yerleşim planı hazırlanması ve kontenjan tespiti
 • Kurum binası için gerekli raporların çıkartılması
 • Kurum açıldıktan sonra işleyişe yönelik yönlendirme ve danışmanlık
 • MEB tarafından yapılan rutin denetimlere hazırlık
 • Güncel mevzuat bilgilendirmesi
 • Personel atama işlemleri
 • Evrak takip ve öğrenci kayıt işlemleri
 • Öğrenci sertifikasyon
 • Kurum personel eğitimi
2

Bizimle İletişime Geç

Danışmanlık Hizmetleri

Özel Muhtelif Kursların yüksek standartlarda olması, sınıf yapılarının ve binaların MEB şartlarına uygun olması, eğitim içeriklerinin MEB’e uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda Özel Muhtelif Kurslar açma işlemleriniz için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmanız sürecin kısalmasında sizlere avantaj sağlayacaktır. Hem maliyet hem de zaman kaybından kurtulmak için danışmanlarımız sizlere süreç boyunca destek olmaktadır.
Bina Sağlamlık Raporunun Alınması
MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gerekli olan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporunun yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde alınması. Bina Sağlık Raporunun Alınması
Bina Çevresinin Sağlık Yönünden Uygun Olduğu Raporunun Alınması
MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için alınması gereken binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin raporun MEB yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde alınması. Bina Çevresinin Sağlık Yönünden Uygun Olduğu Raporunun Alınması
Yangın Önlemlerinin Alındığında Dair Raporun Temini
MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için başvuruda gerekli olacak binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden gerekli raporunun alınması. Yangın Önlemlerinin Alındığında Dair Raporun Temini
Engelli Merdiveni veya Engelli Merdiven İnip Çıkma Cihazı Temini
MEB iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gereken yönetmelik ve yönergedeki şartlardan engelli merdiveni veya engelli merdiveni inip çıkma cihazının temin edilmesi. Engelli Merdiveni veya Engelli Merdiven İnip Çıkma Cihazı Temini

Kurumunuz veya sektörünüz için profesyonel tavsiyeler mi arıyorsunuz?

Türkiye Genelinde Danışmanlık Hizmetleri – Her Yerde Eğitim!
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Altunizade, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Batı Ataşehir, Yeni Sahra, İçerenköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Kurtköy, Caddebostan, Erenköy, Şaşkınbakkal, Fenerbahçe semtlerinde; Avrupa Yakası’nda Taksim, Cihangir, Nişantaşı, İstiklal, Galata, Karaköy, Şişli, Mecidiyeköy, Esentepe, Gayrettepe, Etiler, Beşiktaş, Levent, Maslak, Bakırköy, Bahçelievler, Ataköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Beykent semtlerinde; Türkiye genelinde ise başta Ankara, Bursa, İzmir, İzmit, Antalya şehirleri olmak üzere 81 ilde özel eğitim ve öğretim kurumu danışmanlık hizmetlerimizi vermekteyiz. Hizmet Bölgelerimiz
 • İstanbul
 • Ankara
 • Bursa
 • İzmir
 • + 81 il
Özel Öğrenci Yurtlarının Açılması İçin Gerekenler

Madde 5 — Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla ortaöğrenim veya yükseköğrenim(4) öğrencileri için yurt açabilir.

Yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlık, bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanabilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri belirtilir.

Açma izni valilikçe verilen yurdun, yurt açma izin belgesinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt binalarında aranacak şartlar

Madde 6 — Yurt binalarına açılma izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Ortaöğretim(4)yurdu binasının meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, kadehle veya açık olarak alkollü içki satılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile içki servisi yapılan yerlerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması esastır. Ortaöğretim(4)yurdunun açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Yükseköğretim(4) yurtlarında mesafe şartı aranmaz. Ancak, yurtlar ile yukarıda belirtilen iş yerleri aynı binada bulunamaz.

Bu bentte belirtilen mesafenin tespiti il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılır.

 1. b) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.)Binanın kagir, prefabrik, çelik veya betonarme olması, giriş ve servis kapılarının bulunması ve tamamının veya kontenjana yetecek bir kısmının yurda tahsis edilmiş olması gerekir.
 2. c) Yurt binasında;

1) (Değişik: 24.02.2011/27856 RG) Müdür ve yönetici odası,

2) Personel odası,

3) Ortaöğretim(4) yurtlarında belletici odası,

4) Ziyaretçi odası veya tahsisli bölümü,

5) (Değişik : 24.02.2011/27856 RG) Bir öğrenci için en 1/2 metrekare alanı olan ve yurt yatak kapasitesinin en az l/S’i oranında etüt veya çalışma odası,

6) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık ve internet odası,

7) Bir öğrenci için en az 12 metreküp hacmi bulunan yatakhane,

8) Sekiz öğrenciye bir duş, lavabo ve tuvalet,

9) (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) (Değişik alt bent : 24.02.2011/27856 RG) Bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan ve yurt yatak kapasitesinin en az 1/5’i oranında lokal veya kantin ya da dinlenme odası,

10) Yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan yemekhane,

11) Binanın ihtiyacına uygun güçte jeneratör,

12) Yemekli yurtlarda mutfak ve erzak deposu,

13) Temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu,

14) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

15) Öğrenciler için ihtiyacı karşılayacak sayıda telefon,

16) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) İlgili mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı,

17) En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odası,

18) Özürlü barındıran yurtlarda özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre özürlü rampası veya asansör, bulunması zorunludur.

Aynı gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalışma odası, lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık ve internet odası(1), yemekhane gibi bölümler ortak kullanılabilir.

Yurt açacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler

Madde 7 — Yurt açmak ve işletmek isteyenler;

 1. a) Müracaat dilekçesi,
 2. b) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;

1) Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K)(7) kurumca tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi,

2) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ve kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı,

3) Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge,

 1. c) Kurucu gerçek kişi ise;

1) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K)(7) adli sicil beyanı,

 1. d) (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan,
 2. e) (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K)Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair beyan,
 3. f) (Değişik:12.03.2012-2012/2958 B.K.K)Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan,
 4. g) Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi,
 5. h) (Değişik: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.)Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge,

ı) Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,

 1. j) Yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge,
 2. k) Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi,
 3. l) Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı,
 4. m) (Ek: 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.)Yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor, ile valiliğe müracaat ederler.

Tanzim edilecek belgeler

Madde 8 — (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt açmak veya işletmek için müracaatta bulunan gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin şartları taşımaları ve istenilen belgeleri sunmaları halinde, ilgili dosya il milli eğitim müdürlüğünce incelenir ve insan sağlığı açısından sağlık müdürlüğünden alınacak rapordan sonra yurdun açılmasına esas teşkil edecek olan sonuç raporu düzenlenir.

İşlem ve izin süresi

Madde 9 —  (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt açma müracaatları, sonuç raporuna göre valilikçe en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, en geç üç ay içinde yurdu faaliyete geçirir. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen yurtların açılma izin süreleri, üç aylık süre bitmeden başvurulması halinde, üç ay daha uzatılabilir.

(Değişik: 24.02.2011/27856 RG) Yurt açma izin belgesi olmadan yurda öğrenci kaydı yapılmaz. izinsiz açılan yurtlar, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı hâlde sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela bulunduran ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren yerler hakkında, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak tespitten sonra düzenlenecek rapor esas alınarak valilikçe kapatma işlemi yapılır.

Danışmanlık İçin Fiyat Bilgisi ve Teklif Al

Özel kurs ve okul açma danışmanlığı, kurumsal eğitimler ve koçluk hizmetlerimiz hakkında fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin.